Isolerande draperier

Tillverkas efter kundens önskemål och mått för att skärma av buller eller värme.

I de vanligaste fall vill man begränsa eller förhindra buller som uppstår i arbetsutrymmen. Genom bullerdämpning uppnås en behaglig arbetsmiljö.

Med våra köld- och värmedraperier kan t.ex . långtradarcontainers isolerade utrymmen antingen öka eller minska köld- eller värmeförlusten. Denna lösning spar  bränsle och förbättrar kalltransporter.

Skärm för bullerdämpning

Principen för bullerdämpning:

PVC-nätet släpper igenom ljudvågor genom ljudabsorberande-skivan till yttersta PVC duken, som skickar tillbaka vågorna in i skivan. Så dämpas ljudet 30-50 dB.

Bullerdämpningsprodukterna är tillverkade av kraftig PVC-duk, som är svårantändligt material M2/P1-

klass och PVC-nät samt akusto-skiva 20-50 mm. Även andra tjocklekar vid behov.

Produktalternativ

Bullerdraperi

Draperiet består utav 40 mm breda lodräta paneler, som vid behov kan flyttas åt sidan. Panelen förses med en

12 mm öljett.  Monteras  i C-skena.

Bullerpanel

Panelen är en rak skiva, som flyttas helt åt sidan. I övre delen finns 12 mm öljetter med c/c 400 mm.

Varje panel fästes i egen skena.

Bullerskärm

Skärmen är tillverkad av 2500×2000 cm bullerdraperi och monteras i en ram. Lätt och snabb att flytta till

tillfälliga bullerkällor. Leveranser omfattar skärm och  ramverk, hjul som tilläggsleverans.

Element för bullerdämpning

Elementet fästes i väggstolpar, som monteras c/c 1300 mm i golvet. Höjd 2300 mm.

Leveransen inkluderar överramen, men inte väggstolparna.

Kölddraperi

  • Hopfällbar draperi för isolering av kalla utrymmen.
  • Köldisolering som är laminerad mellan två dukar.
  • Montering i C-skena eller ( mikähän tämä)
  • 100% återvinningsbar.